Статут удружења

Оснивачка скупштина Удружења одржана је 1. августа 2020. године. Удружење је званично уписано у регистар удружења 7. августа 2020. године.

 Статут удружења

Решење о оснивању и упис у регистар 

Потврда о извршеној регистрацији

Косовска 14, Земун
Србија
kontakt@zastitnik-pps.rs
ПИБ: 112085547
МБ: 28306130

Активирај се

Учлани се    Донирај

© 2022 Заштитник предузетника и привредника Србије. Сва права задржана.