Оснивачка скупштина Удружења одржана је 1. августа 2020. године. Удружење је званично уписано у регистар удружења 7. августа 2020. године.

 Статут удружења

Решење о оснивању и упис у регистар 

Потврда о извршеној регистрацији